Drift og vedlikehold

Alle borettslag har en vedlikeholdsbehov av varierende omfang. Som fagkyndige snekkere kan vi utføre de fleste vedlikeholdsutfordringer dere måtte ha. Vi kan utføre, bistå eller styre prosjekter for borettslaget. Vi følger vedlikeholdsplaner som foreligger i borettslaget og/eller være behjelpelig med å utvikle planer.

 • Garasjeanlegg
 • Mur og betong-vedlikehold
 • Malearbeider
 • Tekniske installasjoner
 • Porter, pullerter og bommer
 • Heiser
 • Oppmerking av parkeringsplasser mm
 • Rensk og vedlikehold av takrenner, nedløp, kummer og drenering
 • Asfalt - tette hull, kantsteiner
 • Fasade og tak - vedlikehold
 • Utrykkning ved uhell eller annet
 • Bistand under dugnader
 • Utskifting av vinduer og dører
 • Utvedig renhold av fasade
 • Innkjøp og håndtering av materiell

Vi er fleksible

Små oppdrag, store oppdrag, vi kan løse enkeltsaker eller ta oss av det meste av driften og vedlikeholdet.

Bruk oss på helårsbasis eller timer – dere bestemmer.

Kontakt oss

480 88 634

Tilgjengelig fra 09:00 – 18:00

Addresse Huginveien 16, 3518 Hønefoss

Email post@boligassist.no

 • 480 88 634
 • post@boligassist.no
 • Huginveien 16, 3518 Hønefoss

Om oss

Vår målsetning er å gjøre vaktmester- og håndverkstjenester for
boligselskap, privatpersoner, gårdeiere og næringsaktører så enkel og
funksjonell som mulig. Bolig Assist består av altmuligmenn med en allsidig
bakgrunn, og vi engasjeres på timepris, eller på fastpris.

Hjemmesiden er laget av Reklameservice AS Hønefoss. www.reklame.no