Vaktmestertjenester

Bolig Assist AS er en løsningsorientert bedrift som utfører alle typer vaktmester- og vedlikeholdstjenester for borettslag, næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner.

Vi jobber utifra en vaktmesterinstruks som vi setter opp sammen med kunde.

 • Teknisk drift
 • Internkontroll HMS
 • Feiing / spyling
 • Søppelhåndtering
 • Skifte defekte lyskilder
 • Administrasjon av henvendelser fra beoere. Fast kontaktperson, med telefontid etter avtale/behov. Fast kontaktperson, med telefontid etter avtale/behov.
 • Bistand/koordinering eksterne leverandører
 • Containerutleie
 • Bistand beboere
 • Oversyn av varmeanlegg/system
 • Oversyn av VVS
 • Oversyn av elektriske installasjoner
 • Kontroll av lekeplasser / HMS
 • Daglig tilsyn
 • Reparasjon/utskifting av låser, postkasser. Forvalte låsesystemer

Vi er fleksible

Små oppdrag, store oppdrag, vi kan løse enkeltsaker eller ta oss av det meste av driften og vedlikeholdet.

Bruk oss på helårsbasis eller timer – dere bestemmer.

Kontakt oss

480 88 634

Tilgjengelig fra 09:00 – 18:00

Addresse Huginveien 16, 3518 Hønefoss

Email post@boligassist.no

 • 480 88 634
 • post@boligassist.no
 • Huginveien 16, 3518 Hønefoss

Om oss

Vår målsetning er å gjøre vaktmester- og håndverkstjenester for
boligselskap, privatpersoner, gårdeiere og næringsaktører så enkel og
funksjonell som mulig. Bolig Assist består av altmuligmenn med en allsidig
bakgrunn, og vi engasjeres på timepris, eller på fastpris.

Hjemmesiden er laget av Reklameservice AS Hønefoss. www.reklame.no